Pijn

‘Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging’. (Definitie volgens International Association for the Study of Pain).

Pijn kent onderscheid tussen acute pijn en chronische pijn. Acute pijn is een directe reactie op een schadelijke prikkel en is meestal van kortstondige aard: de pijn verdwijnt wanneer de prikkel is opgeheven of de wond is genezen. Pijn die langer dan drie maanden aanwezig is noemen we chronische pijn. Er kan sprake zijn van voortdurende pijn of regelmatig terugkerende pijn. Chronische pijn komt voor in uiteenlopende vormen, zoals: rugpijn, nek-schouderklachten, maagklachten, hoofdpijn, gewrichtspijn. Iedereen die chronisch pijn ervaart zal het beamen: chronische pijn vermindert de kwaliteit van leven en belemmert het functioneren.

Pijn is een signaal in je lichaam dat er ergens schade is of komt. Pijn heeft deze signalerende functie om je te beschermen, om je de kans te geven te reageren, je te dwingen tot handelen. Pijn hoort bij het leven. Het zou zelfs gevaarlijk zijn om geen pijn te voelen: je zou je eenvoudig kunnen verbranden als je geen pijn voelde.

Toch hoeft pijn geen aanwijsbare oorzaak zoals weefselschade te kennen. Er bestaan bovendien geen betrouwbare testmethoden om objectief te meten of en hoeveel pijn iemand ervaart. Pijn kan van moment tot moment verschillen en de stemming waarin iemand verkeert lijkt een belangrijke rol te spelen in de mate waarin pijn wordt ervaren. Hoeveel pijn iemand daadwerkelijk beleeft is van nog meer factoren afhankelijk. Ben je gewend om met pijn om te gaan? Hoe wordt er in je familie en in je cultuur met pijn om gegaan? Zit je lekker in je vel, of is er op het moment van de pijn sprake van spanning, stress of angst?

Haptonomie en pijn

Pijn dwingt tot gedrag. De eerste, natuurlijke reactie op pijn is terugtrekken: je wendt je af, weg van de pijn. Vaak met het gevolg dat het pijnlijke weefsel verhardt, dat je een onnatuurlijke houding aanneemt of een ander lichaamsdeel te zwaar belast. Bovendien wil je graag de pijn de baas te blijven: je negeert de pijn, of je gaat effectief aan de bestrijding: bij elke drogist is een arsenaal aan pijnstilling verkrijgbaar.

Haptonomie heeft een andere visie op pijn: om weer beter te worden is het nodig om je gevoelens en emoties te leren voelen en te beleven. Door aanraking en verbaal gidsen leert haptotherapie je meer te zijn dan de pijn alleen. Je leert de pijn erbij te nemen in plaats van ervan weg te gaan. Dit is het verschil tussen verdragen of het dragen van de pijn. Tijdens haptotherapie zal het gaan over de gehele mens, en niet alleen over de pijn.

Wat ik doe

Haptotherapie

Haptotherapie is een praktische toepassing van haptonomie. Haptotherapie gaat over hoe je daadwerkelijk in contact komt met je gevoel. Haptotherapie leert je jezelf te voelen, wat er in jou speelt, maar ook hoe de ander en de omgeving (aan)voelt.
Lees meer over Haptotherapie